Công trình Nâng cấp Công viên Wattle

Tổng quan

Chính phủ Victoria đầu tư 4,3 triệu đô-la vào nơi vui chơi mới dành cho tất cả mọi người (bất luận khả năng) và nâng cấp lối đi bộ và chạy bộ tại Công viên Wattle ở Burwood.

Công viên Wattle là công viên được nhiều người thích với những di sản văn hóa và thiên nhiên quan trọng.

Công viên này là kết nối quan trọng có cây cỏ bản địa trong cảnh quan ngoại ô.

Dự án này thuộc Chương trình Công viên Ngoại ô trị giá 154 triệu đô-la nhằm tạo điều kiện tốt cho sức khỏe và an sinh của cộng đồng, kết nối xã hội và có nơi thoáng rộng ngoài trời.

Để giúp lập kế hoạch và thiết kế công việc nâng cấp Công viên Wattle này, Parks Victoria muốn nhận được ý tưởng và ý kiến đóng góp từ cộng đồng.

Quý vị có thể đóng góp ý kiến bằng cách:

  • Hoàn thành cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến dưới đây
  • Dự buổi phổ biến thông tin (trực tuyến cho đến khi các lệnh hạn chế thay đổi)

Gửi email (engage@parks.vic.gov.au) hoặc gọi số (13 19 63)

Tham khảo ý kiến giai đoạn 2 năm 2021

Nơi vui chơi

Nơi vui chơi này sẽ là khu vui chơi thiên nhiên dành cho trẻ em và gia đình ở mọi lứa tuổi và mọi khả năng vui chơi.

Nơi vui chơi này sẽ có xích đu, vòng quay, trò chơi nước, Thành lũy Xe trem (Tram Fort) và vườn xúc giác.

Các xe trem là đặc điểm chính của sân chơi hiện nay tại Công viên Wattle.

Chúng sẽ tiếp tục là một phần của công viên và kết nối với nơi vui chơi và các phương tiện píc-níc lân cận.

Lối đi bộ và chạy bộ

Parks Victoria sẽ xây dựng lối chạy bộ và đi bộ dài 3,25 km này tại Công viên Wattle.

Bề mặt lối này sẽ là cát granit, đó là ý thích của cộng đồng.

Hiện nay trong Công viên Wattle có những lối đi bộ và chạy được nhiều người sử dụng.

Dự án này sẽ nâng cấp và cải thiện các kết nối để tạo ra lối đi bộ và chạy bộ chuyên dụng có bảng chỉ dân.

Quý vị có thể xem các thiết kế sơ bộ cho cả nơi vui chơi và lối đi bộ và chạy bộ dưới đây.

Khi đã xem xong, quý vị hãy đóng góp ý kiến thông qua cuộc cuộc thăm dò ý kiến ở cuối trang

Thiết kế Sơ bộ

Map showing Wattle Park with proposed track along Riversdale Road and Elgar Road, track circles oval and goes through the north west of the park towards Warrigal Road. Path links are noted to Warrigal Road Riversdale Road and Patterson Avenue.

High level image of draft layout for track. For full design report, download document below. Click image to enlarge.

Thiết kế của Nơi vui chơi

Hãy bấm vào các dấu chấm để xem ví dụ từng loại vui chơi

Interactive map of the playscape. There are hotspot buttons you can click on to read the description of what is being proposed.

Thông báo về thu thập thông tin

Theo Đạo luật Tự do Tìm biết Thông tin 1982, tất cả các bản đệ trình đều là tài liệu công khai.

Vui lòng đừng bao gồm thông tin làm lộ danh tính cá nhân trong nội dung bản đệ trình của quý vị.

Nếu không muốn cho công bố bản đệ trình của mình hoặc không muốn cho trích dẫn nội dung bản đệ trình của quý vị khi Parks Victoria hồi đáp ý kiến đóng góp trong cuộc tham khảo ý kiến, vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp trong cuộc thăm dò ý kiến hoặc liên lạc với chúng tôi tại engage@parks.vic.gov.au

Parks Victoria cam kết bảo mật thông tin cá nhân do quý vị cung cấp.

Thông tin cá nhân của quý vị và nội dung bản đệ trình của quý vị sẽ được xử lý theo đúng PĐạo luật Hồ sơ Công khai 1973, Đạo luật Tự do Tìm biết Thông tin 1982Đạo luật Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu 2014 (Vic).

Thông tin liên lạc cá nhân do quý vị cung cấp sẽ được lưu trữ riêng biệt với nội dung bản đệ trình của quý vị và chỉ sử dụng để thực hiện quy trình tham vấn công khai.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin liên lạc cá nhân của quý vị cho bất kỳ tổ chức nào khác trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

Parks Victoria có thể sử dụng thông tin liên lạc cá nhân của quý vị để cho quý vị biết tin tức cập nhật về dự án này.

Quý vị có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào.

Muốn truy cập dữ liệu của quý vị hoặc chọn không tham gia, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại engage@parks.vic.gov.au

Muốn biết thêm thông tin, hãy đọc Chính sách về Quyền riêng tư của Parks Victoria.

Parks Victoria sử dụng Tiện ích Theo dõi Chiến dịch (Campaign Monitor) để phổ biến thông tin cập nhật về dự án, quý vị có thể đọc chính sách về quyền riêng tư của họ tại đây - www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy