English

CLOSED: This survey has concluded.

Overview

On behalf of the Victorian Government, the Level Crossing Removal Project is removing 75 dangerous and congested level crossings across Melbourne by 2025.

We’re removing the level crossing at Mt Derrimut Road, Deer Park by building a rail bridge over the road. As part of the project, we will also build a new Deer Park Station.

You’re invited to give feedback on what’s important to you in the area and the look and feel of the design to help us deliver a project that is in keeping with the Deer Park area.

You can also make a submission on the proposed changes to the planning scheme for the project. This feedback will be provided to the Minister for Planning as part of the formal request for planning approval.

How to participate

Complete our survey to tell us what’s important to you in the area, how you would like to use the new station precinct and which design theme would best suit the area.

You can also choose to make a submission on the proposed changes to the planning scheme for the project.

Submissions close 11.59pm Friday 7 May.

Next steps

Your feedback will be incorporated into the design process as we continue to refine the design.

Privacy collection notice

Collection notice - look and feel and planning approvals survey

On behalf of the Victorian Government, the Level Crossing Removal Project (LXRP) is removing 75 dangerous and congested level crossings across Melbourne by 2025. As part of this project we are consulting with members of the local community in relation to delivery of the level crossing removals.

LXRP collects your personal information through this survey should we need to contact you to follow up with you about the impacts. Your personal information will only be used by LXRP for the purpose of contacting you about your survey responses.

LXRP will not disclose your personal information without your consent, except to the extent outlined above or where required to do so by law. If you wish to complete the form anonymously, we will consider what you have raised but will not be able to contact you to further discuss your submission or to follow up on concerns. We also may not be able to identify your submission if you wish to access it. You may contact LXRP to request access or correction to any personal information you have provided to us by emailing LXRP-FOI@levelcrossings.vic.gov.au.

For further information on how your personal information is handled, please review the LXRP privacy policy and the Engage Victoria privacy policy.

Tiếng Việt

Bản Khảo sát về việc Dỡ bỏ Vị trí Đường xe lửa cắt ngang đường bộ ở Mt Derrimut Road

Chính phủ Victoria sắp dỡ bỏ vị trí đường xe lửa cắt ngang đường bộ nguy hiểm và hay tắc nghẽn ở Mt Derrimut Road, Deer Park.

Chúng tôi sẽ dỡ bỏ vị trí đường xe lửa cắt ngang đường bộ bằng cách xây dựng cầu xe lửa bên trên đường bộ.

Chúng tôi cũng sẽ xây dựng Ga Deer Park mới với các tiện nghi cho xe đạp và làm đẹp cảnh quan.

Vị trí đường xe lửa cắt ngang đường bộ sẽ mất hẳn vào năm 2024.

Trong khi chúng tôi tiến hành các kế hoạch dỡ bỏ vị trí đường xe lửa cắt ngang đường bộ, chúng tôi muốn xin ý kiến phản hồi của cộng đồng về việc quý vị đi lại thế nào trong khu vực này để giúp chúng tôi chuyển giao kết quả tốt nhất cho cộng đồng.

Chia sẻ ý kiến của quý vị bằng cách hoàn tất bản khảo sát ý kiến dưới đây, hoặc nộp ý kiến về quy trình phê duyệt quy hoạch.

Hạn chót nộp ý kiến 11:59 giờ đêm, thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2021.

Tuyên bố về Quyền Riêng tư:

Dự án Dỡ bỏ Vị trí Đường xe lửa cắt ngang đường bộ cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị bằng cách đáp ứng hoàn toàn các trách nhiệm theo Đạo luật Bảo vệ Quyền Riêng tư và Dữ liệu năm 2014 (Privacy and Data Protection Act 2014).

Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị (bao gồm cả địa chỉ email) để cập nhật cho quý vị về dự án.

Chỉ các nhân viên có thẩm quyền mới được tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị.

Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập levelcrossings.vic.gov.au/about/corporate-governance/privacy

Tagalog

Pangkalahatang-ideya

Survey para sa Pag-aalis sa Tawiran sa Kalsada sa Mt Derrimut (Mt Derrimut Road Level Crossing Removal Survey)

Aalisin ng Pamahalaan ng Victoria ang mapanganib at masikip na tawiran sa kalsada sa sa Mt Derrimut Road, Deer Park.

Aalisin namin ang tawiran sa kalsada sa pamamagitan ng pagtatayo ng riles na tulay sa itaas ng daan.

Magtatayo din kami ng bagong Deer Park Station na may mga pasilidad para sa bisikleta at landscaping.

Mawawala na nang tuluyan ang tawiran sa 2024.

Habang nagpapatuloy ang mga plano natin sa pag-aalis ng tawiran sa kalsada, humihingi kami ng tugon sa komunidad sa kung paano kayo dumadaan sa paligid ng lugar para matulungan kaming maihatid ang pinakamahusay na resulta para sa komunidad.

Ibahagi ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagkumpleto ng aming feedback survey sa ibaba, o pagsusumite sa proseso ng pag-apruba ng pagpaplano sa bigbuild.engage.vic.gov.au/lxrp-mt-derrimut-road.

Magsasara ang mga pagsusumite sa ganap na 11:59pm sa ika-7 ng Biyernes ng Mayo 2021.

Pahayag sa Pagkapribado

(Privacy Statement): Ang Proyekto ng Pag-aalis sa Tawiran sa Kalsada (Level Crossing Removal Project) ay nakatuon sa pagprotekta sa iyong pagkapribado sa pamamagitan ng ganap na pagtugon sa mga responsibilidad nito sa ilalim ng Batas sa Pagprotekta ng Data at Pagkapribado 2014 (Privacy and Data Protection Act 2014).

Itatala at gagamitin namin ang iyong personal na impormasyon (kasama ang iyong email address) upang mapanatili kang may alam tungkol sa proyekto.

Tanging ang mga kawani lang ang may pahintulot na magkaroon ng pag-access sa iyong personal na impormasyon.

Para sa karagdagang detalye pakibisita ang levelcrossings.vic.gov.au/about/corporate-governance/privacy

ਪੰਜਾਬੀ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਊਂਟ ਡੇਰੀਮਟ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਊਂਟ ਡੇਰੀਮਟ ਰੋਡ, ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਰੇਲ ਦਾ ਫਾਟਕ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ.

ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 7 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਿਆਨ:

ਰੇਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ levelcrossings.vic.gov.au/about/corporate-governance/privacy ਉੱਤੇ ਜਾਓ।