English

Overview

On behalf of the Victorian Government, we're removing 75 dangerous and congested level crossings across metropolitan Melbourne by 2025.

The Mt Derrimut Road level crossing in Deer Park will be gone for good by 2024, one year ahead of schedule.

Boom gates at Mt Derrimut Road can be down for extensive periods of time, causing significant traffic delays while multiple trains pass on the Geelong and Ballarat lines. Around 23,000 vehicles per day pass through the crossing.

Works will begin in late 2021 to build a new two-kilometre rail bridge and brand new Deer Park Station.

The modern new station will boast a new pedestrian connection linking suburbs north and south sides of the rail line, landscaped areas, more car parking and better bicycle facilities for commuters.

New access points to the south will be a key feature, linking the station to the more recently built residential areas in Derrimut and cutting down walking times for those arriving by foot.

The project is in the early design stage and there are still a number of decisions about the design that have not been made.

Now is the chance to tell us how you move around the area and share your preferences and ideas about aspects of the station precinct design.

To find out more, refer to our:

  • early concept designs
  • early design video


Tiếng Việt

Giới thiệu khái quát

Đến năm 2024, vị trí đường xe lửa cắt ngang đường bộ tại Mt Derrimut Road ở Deer Park sẽ mất hẳn, sớm hơn một năm so với lịch trình.

Các thanh chắn đường xe lửa ở Mt Derrimut Road có thể hạ xuống trong những khoảng thời gian dài, khiến giao thông đình trệ rất lâu để đợi nhiều xe lửa qua lại trên các tuyến giữa Geelong và Ballarat. Mỗi ngày có khoảng 23.000 xe cộ qua lại vị trí đường xe lửa cắt ngang đường bộ.

Sẽ bắt đầu thi công vào cuối năm 2021 để xây cầu xe lửa mới dài hai ki-lô-mét và Ga xe lửa Deer Park mới.

Ga xe lửa mới hiện đại sẽ tự hào có đường mới dành cho khách bộ hành, nối các vùng ở phía bắc và nam đường xe lửa, có các khu cảnh quan đẹp, có thêm chỗ đậu xe và cơ sở vật chất dành cho xe đạp tốt hơn cho hành khách.

Các điểm đi vào phía nam sẽ là điểm đặc trưng then chốt, nối ga xe lửa với các khu dân cư mới xây dựng ở Derrimut và giảm bớt thời gian đi bộ cho những người đi bộ đến đây.

Dự án này còn đang trong giai đoạn thiết kế ban đầu và vẫn còn nhiều vấn đề chưa quyết định về thiết kế.

Bây giờ là lúc cho chúng tôi biết quý vị đi lại trong khu vực này thế nào và chia sẻ các ý muốn và ý tưởng của quý vị về các khía cạnh trong thiết kế khu vực nhà ga.

Muốn tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu của chúng tôi về:

  • các thiết kế ý tưởng ban đầu
  • video thiết kế ban đầu

Tagalog

Pangkalahatang-ideya

Mawawala na nang tuluyan ang tawiran sa Kalsada ng Mt Derrimut sa Deer Park sa 2024, na mas maaga ng isang taon sa nakaiskedyul.

Maaaring isara ang mga boom gates ng mas matagal na panahon, na magdudulot ng mas malaking pagkaantala sa trapiko habang maraming tren ang dumadaan sa mga linya ng Geelong at Ballarat. Mahigit kumulang 23,000 sasakyan ang dumaraan sa tawiran bawat araw.

Magsisimula ang mga pagsasaayos sa huling bahagi ng 2021 upang makabuo ng bagong dalawang-kilometrong tulay ng tren at bagong uri ng Deer Park Station.

Ang bagong modernong istasyon ay magdaragdag ng bagong daan ng mga taong naglalakad na nag-uugnay sa mga taong nasa labas ng lungsod sa hilaga at timog na mga bahagi ng linya ng riles, mga lugar na na-landscape, higit pang mga paradahan ng kotse at mas maayos na pasilidad ng bisikleta para sa mga sumasakay.

Ang mga bagong ruta ng daan sa timog ay magiging pangunahing tampok, na nagkokonekta sa istasyon sa mga nakatayo lang na tirahan sa lugar ng Derrimut at nagbabawas ng oras na lalakarin ng mga naglalakad.

Ang proyekto ay nasa maagang yugto ng disenyo at marami pa ring mga desisyon tungkol sa disenyo ang hindi pa nagagawa.

Ngayon ang pagkakataon para sabihin sa amin kung paano ka dumadaan sa lugar at ibahagi ang iyong mga kagustuhan at ideya tungkol sa mga aspeto ng disenyo sa presinto ng istasyon.

Para malaman ang higit pa, sumangguni sa aming:

  • maagang konsepto ng disenyo
  • maagang video ng disenyo

ਪੰਜਾਬੀ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਡੇਰੀਮਟ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਦਾ ਫਾਟਕ 2024 ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।

ਮਾਊਂਟ ਡੇਰੀਮਟ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਦਾ ਫਾਟਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਲੌਂਗ ਅਤੇ ਬੈਲਾਰਾਟ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 23,000 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ।

2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਲ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਆਧੁਨਿਕ ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ, ਬਗੀਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਈਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।

ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਰੀਮਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ:

  • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕਲਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
  • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀਡੀਓ

Early concept designs

Early concept designs of the new rail bridge and Deer Park Station Precinct station.

Ask us a question

This is a dedicated place for you to ask questions of our project team during active consultation.

We aim to respond within 48 hours.

Please respect the Engage Victoria community guidelines. A moderation policy is in place.


If you have questions, comments or other feedback outside of our consultation period you can:

Provide a short summary of your question.

You have 150 characters left

Provide detailed information relating to your question.

You have 500 characters left

Select a respondent from the list that you would most like to answer your question.

Moderation Policy

These are the people that are listening and responding to your questions.

Level Crossing Removal Project

{{ question.title }}

{{ question.username }} asked

{{question.description}}

{{ answer.respondent.name }}
| Edited

Answer this question

Select the respondent who will be marked as answering the question

Provide the answer to the question. Answer can be saved as draft and published when complete.

No questions found